top of page

מדיניות פרטיות

סנופלקס בע"מ, (חברה בהקמה) (להלן: "החברה" או "אנחנו" או "אנו") מכבדת את זכותך לפרטיות. היכולת שלך לקבל החלטות מושכלות לגבי השימוש במידע שלך חשובה לנו. מטרת מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה להסביר לך מהם נהלי החברה ביחס למידע האישי (כהגדרתו להלן) הנאסף בעת שימושך בפלטפורמה ובשירותים שלנו (כהגדרתם להלן) וכיצד החברה אוספת, משתמשת, מעבירה ומאבטחת את המידע האישי הנאסף על ידה. החברה הקימה ופיתחה פלטפורמה המיועדת לסייע לך ליצור ולפתח חברויות חדשות ו/או לפתח את כישורייך החברתיים, בין היתר באמצעות אתר זה (להלן: "הפלטפורמה" ו"השירותים" בהתאמה). מונחים במדיניות הפרטיות, אשר לא הוגדרו במפורש, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, המפורסמים בכתובת www.snowflx.com (להלן: "תנאי השימוש"). המונח "את"/"הנך" במסמך זה מתייחס לכל משתמשת בפלטפורמה ו/או בשירותים. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות, אך מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

"מידע אישי" הינו מידע הקשור לאדם כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא"ל. לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי; מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך בלבד. אם לא תסכימי למסור את המידע האישי, כולו או חלקו, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורך.

 

מידע שאנו אוספים

אנו אוספים מידע במידת הצורך ובהתאם לשימושך בשירותים, לכן איסוף המידע האישי תלוי בסוג השירותים בהם תשתמשי, כדלהלן:

 

פניות ו/או יצירת קשר. כאשר את פונה אלינו בבקשה ו/או שאלה, אנו עשויים לתעד את ההתקשרות שלנו אתך וכן כל מידע שתנדבי לנו, כגון שם, מספר טלפון, דואר אלקטרוני ותוכן הבקשה או השאלה.

 

רישום והתחברות. על מנת לקבל גישה לשירותים, עלייך להירשם בפלטפורמה. בעת הרישום תידרשי למסור לנו מידע אישי כגון: שם, מגדר, גיל, אזור מגורים, מספר טלפון, תחביבים, תמונת פרופיל, דוא"ל, ומה את מחפשת אצל חברות חדשות.

שירותי תשלום. לצורך תשלום בגין השירותים באמצעות הפלטפורמה תידרשי לספק מידע אודות אמצעי התשלום כגון: מספר כרטיס אשראי, תוקף, cvv, שם מלא, מספר ת.ז של בעל הכרטיס וכתובת מייל למשלוח חשבוניות. פרטי התשלום והעסקה, ללא מספר כרטיס האשראי, יישמרו אצלנו במערכת.

 

מידע הנאסף באופן אוטומטי. מידע מסוים נאסף באופן אוטומטי אודות המכשיר, הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, Device ID של המכשיר שלך ו/או מידע אודות השימוש שלך בפלטפורמה.

 

מידע הנמסר בעת השימוש בשירותים. נאסוף כל מידע שתמסרי לנו במסגרת השירותים, לרבות, מידע אודות הרקע האישי שלך וקשרייך החברתיים.

 

כיצד אנו משתמשים במידע. הנך מסכימה ומאשרת כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע אישי נוסף שיצטבר אודותיך, ותהא רשאית לנהוג במאגרי המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע שימוש כאמור במדיניות הפרטיות, לרבות המטרות המפורטות להלן:

 

שירותים והתאמות. אנו ו/או ספקי השירותים שלנו, נשתמש במידע האישי שלך עבור המטרות הבאות: (1) אספקת גישה לפלטפורמה ולשירותים; (2) מתן תמיכה וסיוע בפתרון בעיות אשר את ו/או משתמשות אחרות עלולות להיתקל בהן; (3) יצירת קשר במידת הצורך; (4) בחינת שאלות העולות, לרבות באמצעות הפלטפורמה ומתן תגובה בהתאם; וכן (5) מניעת ניסיונות הונאה והגנה על אבטחת הפלטפורמה והשירותים ומתן מענה לכל בעיה הנוגעת לפלטפורמה ו/או לשירותים.

 

צרכים פנימיים. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך עבור צרכים פנימיים, לרבות סיוע באבחון בעיות תפעוליות, ביצוע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תכנים חדשים, כדי לשפר את הפלטפורמה ו/או השירותים וכדי להתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של המשתמשות האחרות, פיתוח מוצרים או שירותים חדשים, ניתוח היקפי פעילות, ביצוע הערכות פיננסיות ותחזיות, הערכת פוטנציאל שימוש של לקוחות, שימוש בחלק מהמידע לצרכי מחקר, פיתוח ובדיקות, והתאמת יכולות השרתים להיקפי העבודה הצפויים.

 

נתונים סטטיסטיים וכלים אנליטיים. אנו ו/או ספקי השירותים שלנו משתמשים בכלי ניתוח, הכוללים בין היתר "Google Analytics" בכדי לאסוף ולנתח מידע אודות השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים, כגון תדירות הביקורים בפלטפורמה על ידי משתמשות, באילו עמודים הן מבקרות, ובאילו אתרים אחרים הן השתמשו לפני ביקורן בפלטפורמה. על ידי ניתוח המידע שאנו אוספים, אנו עשויים להרכיב מידע סטטיסטי על פני מגוון אתרים ומשתמשים. מידע זה, מסייע לנו לשפר את הפלטפורמה והשירותים שלנו, להבין את המגמות וצרכי ​​הלקוחות, לשקול מוצרים ושירותים חדשים, ולהתאים מוצרים ושירותים קיימים לרצונות הלקוחה. ניתן למצוא מידע נוסף על האופן בו גוגל אוספת מידע ואיך ניתן לשלוט בשימוש כזה, במדיניות גוגל להלן:  "https://policies.google.com/technologies/partner-sites".

שיתוף המידע האישי שלך. הנך מאשרת שנשתף את המידע האישי שלך בהתאם לאמור להלן:

 

ספקי שירות וצדדים שלישיים

 

אנו עשויים לשתף מידע, לרבות מידע אישי, עם ספקי שירות וצדדים שלישיים אחרים (להלן: "ספקי צד ג'") אשר עשויים להשתמש במידע כדי: (1) לסייע לנו לספק לך את השירותים ו/או להפעיל את הפלטפורמה; וכן (2) לסייע לנו בהבנת השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים.

 

ספקי צד ג' עשויים להיות מצויים במדינות אחרות מלבד מדינת ישראל. כל הצדדים השלישיים המורשים יהיו כפופים לחובות סודיות ואיסור שימוש במידע. למרות זאת, ייתכן שבחלק מהמדינות ישנן רמות הגנה על מידע אישי ו/או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינת ישראל והנך מאשרת את העברת המידע האישי שלך למדינות אלה.

 

משתמשות אחרות. מידע אישי מסוים שתבחרי יוצג כחלק מהפרופיל שלך בפלטפורמה ויהיה חשוף לשאר המשתמשות בפלטפורמה. שימי לב כי במסגרת המסלולים הקבוצתיים, כל מידע שתבחרי לשתף במסגרת קבוצתית כאמור יהיה חשוף לשאר המשתמשות בקבוצה ו/או הפעילות הרלוונטית.

 

יועצות. אנו עשויים לשתף את המידע אודותייך, לרבות מידע אישי, עם היועצת הרלוונטית במסגרת המסלולים האישיים לטובת מתן השירותים. בנוסף, במסגרת זו, היועצת תהיה חשופה לכל מידע שתבחרי לשתף איתה.

 

העברת בעלות. אנחנו עשויים לחשוף ו/או להעביר את מאגרי המידע שלנו הכוללים את המידע האישי שלך במסגרת או במהלך משא ומתן, בנוגע למיזוג, מכירת נכסי חברה או רכישה (לרבות במקרים של פירוק). במקרה כזה, המידע האישי שלך ימשיך להיות כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות החוק.

 

העברת מידע במסגרת אכיפת חוק. נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או המנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות, התוכן הדיגיטאלי, או כל מידע אישי אחר, של כל משתמשת שישנו חשד שנקטה בפעולות הנחזות להיות מנוגדות לדין או בפעולות המפרות את החוק. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, אם אנו מאמינים בתום לב כי גילוי המידע הינו נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות) או להגן על הזכויות, הקניין או הבטיחות של צדדים שלישיים.

 

שיתוף מידע נוסף. נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים במקרים בהם: (1) החברה תגלה כי אילו מפעולותיך בפלטפורמה ו/או בשירותים מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהיא; או (2) החברה תעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים כנגדה (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת בפלטפורמה ו/או באמצעות השירותים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של חשש לפיקוח נפש ו/או ביצוע עבירה על פי כל דין, אנו ו/או מי מטעמנו נהיה רשאים לדווח על כך לגורמים הרלוונטיים, הכל לפי העניין.

 

כיצד אנו מגנים על המידע. אנו פועלים לפי הסטנדרטים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע, הן בזמן מסירתו והן מרגע קבלת המידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים לחלוטין. לפיכך, איננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע האישי שלך באופן מוחלט. כדי להבטיח את מיטב ההגנה על המידע שלך, אנא שמרי את הסיסמאות שלך והגישה למכשיר שלך באמצעים המתאימים לכך.

 

זכות עיון ותיקון המידע

למשתמשות בשירותים עומדת האפשרות לבקש לעיין ו/או לתקן מידע אישי שנאסף עליהן על ידי החברה, בהתאם להוראות החוק. החברה תתקן מידע אישי שנאסף אודותייך בהתאם לבקשה אשר תתקבל בכתב ממך או מטעמך בכתובת adar@snowflx.com אם וככל שאפשר ובהתאם להוראות החוק. מענה לבקשה כאמור יתבצע תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.

 

שמירת המידע. נשמור את המידע האישי אודותייך למשך הזמן הדרוש על מנת: (1) לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; (2) לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו; (3) לפתור סכסוכים; (4) לאכוף את ההסכמים שלנו; או (5) למשך פרק זמן ארוך יותר, כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. אנו עשויים למחוק את המידע שלך, מבלי להודיע לך על כך, ככל שאנו רואים שאין עוד צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.

 

עוגיות (Cookies). עוגיות הם קבצי טקסט קצרים אשר נשלחים למכשיר של המשתמשת באמצעות הדפדפן שלה. אנחנו משתמשים בקבצי עוגיות כדי להתאים את חוויית השימוש שלך באופן אישי. ייתכן ונשתמש בעוגייה "מתמידה" על מנת לשמור את ההגדרות והתאמות האישיות שלך. לדוגמה, אם תיכנסי לפלטפורמה, העוגייה תשמש כדי לזהות אותך כמשתמשת נוכחית, כדי שלא תצטרכי להכניס את פרטייך מחדש בכל שימוש בפלטפורמה. רוב דפדפני האינטרנט מוגדרים מראש בצורה שמאפשרת קבלת עוגיות, אבל את יכולה לשנות את ההגדרה הזאת כך שהדפדפן שלך יחסום עוגיות מסוימות או כדי שהדפדפן יודיע לך כל פעם שעוגייה נשלחת. כמו כן, את יכולה למחוק כל עוגייה קיימת בכל עת. ייתכן שחלק מהתכונות של השירותים ו/או של הפלטפורמה לא יעבדו כראוי אם תבטלי או תסירי את העוגיות.

 

ילדים. החברה אינה אוספת באופן מודע מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל שמונה עשרה (18). אם הנך מודעת למקרה בו יחיד מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בשירותים ללא רשות הורה או אפוטרופוס, נבקשך להודיע לנו בהקדם.

 

תקשורת והודעות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לפלטפורמה ו/או לשירותים דרך דוא"ל, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות המתייחסות לחשבונך מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן אלא אם תסגרי את חשבונך.

 

שינויים במדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם על כך הודעה בפלטפורמה בעמוד זה.

 

יצירת קשר. בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות ל: adar@snowflx.com

 

עדכון אחרון: פברואר 2022

bottom of page